Izdevīgākais KASKO piedāvājums jūsu auto!

Ātra pieteikuma reģistrācija

Labākie piedāvājumi

Maksājumi no 20 EUR mēnesī

Solis 1 no 2. Aizpildiet informāciju par transportlīdzekli

Solis 1 no 2

Auto numurs
Reģ. apliecības nr.
Apdrošinājuma summa
Teritorija
Keyless Go
Vadītāja vecums
Stāžs
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Mobilais tālrunis
E-pasts

Paldies

par KASKO polises pieteikumu! Mūsu specialists sazināsies ar jums tuvākajā laikā!

Kā izdevīgi
iegādāties KASKO polisi
jūsu auto?

1

Ievadiet transportlīdzekļa datus un izvēlieties sev piemērotāko KASKO piedāvājumu

2

Pēc Jūsu pieprasījuma, mūsu operators vienosies par izdevīgāko laiku un vietu automašīnas apskatei

3

Mēs izbraucam, apskatam transportlīdzekli un noslēdzam KASKO polisi

4

Brauciet droši
ar mūsu KASKO polisi

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem

KASKO ir brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas paredz kompensēt zaudējumus transportlīdzekļa bojājumu, zādzības vai laupīšanas gadījumā. Atšķirībā no OCTA, zaudējumi tiks kompensēti arī gadījumos, kad vainīgā persona būs apdrošināšanas ņēmējs (transportlīdzekļa vadītājs). KASKO apdrošināšanu var iegādāties vieglajiem, kravas, motocikliem, piekabēm, traktortehnikai un autobusiem.

Apdrošināšanas kompāniju noteikumi var atšķirties, tomēr pamat riski, kas tiek iekļauti KASKO apdrošināšanas polisē ir:
 • Transportlīdzekļa bojājumu risks;
 • Transportlīdzekļa bojāejas risks;
 • Transportlīdzekļa zādzības un laupīšanas risks;
 • Dabas stihiju bojājumu risks;
 • Trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radīto bojājumu risks.
Papildus apdrošināšanas kompānijas var piedāvāt sekojošus riskus:
 • Hidrotrieciena risks – tiek kompensēti zaudējumi ūdenim iekļūstot motora telpā, piemēram, izbraucot cauri peļķei.
 • Auto aizvietošana – iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiek nodrošināts maiņas transportlīdzeklis uz laiku, kamēr auto atrodas remontā.
 • Palīdzība uz ceļa – tiek nodrošināta 24/7 tehniskā palīdzība transportlīdzekļa salūšanas, riepas bojājuma, degvielas izbeigšanās, akumulatora strāvas nepietiekamības, atslēgas nozaudēšanas gadījumā.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana – tiek apdrošināts vadītājs un salonā esošie pasažieri pret nelaimes gadījumu.
 • Numurzīmju apdrošināšana – kompensē zaudējumus, kas var rasties numurzīmes nozagšanas, nozaudēšanas gadījumā.
 • Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska – ja bojāts stiklojums, tā nomaiņa notiks bez pašriska ar piebildi, ja tas tiek mainīts apdrošinātāja līgumservisā un tas ir vienīgais bojājums. Par stiklojumu tiek uzskatīts vējstikls un atšķirībā no apdrošinātāja tas var būt arī visi salona stikli, lukturi, spoguļi.

Pašrisks ir apdrošināšanas polisē norādīts konstants lielums, kas var tikt izteikts naudas un/vai procentu izteiksmē, kuru apņemas apmaksāt apdrošināšanas ņēmējs apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā. Jo zemāks pašrisks, jo augstāka prēmija un otrādāk. Pašriska lielums, vienas polises ietvaros, var atšķirties, atkarībā no riska, piemēram, bojājumu riskam pašrisks var būt 140 EUR, bet zādzības un laupīšanas riskam 10% no zaudējuma apmēra. Ja zaudējuma apmērs ir zem pašriska, tad zaudējumus sedz pats apdrošināšanas ņēmējs, ja zaudējumi pārsniedz pašrisku, tad starpību starp zaudējumu un pašrisku kompensē apdrošinātājs. Piemēram, transportlīdzekļa bojājums negadījuma rezultātā ir novērtēts uz 200 EUR, bet pašrisks bojājumu riskam ir 140 EUR, tad apdrošinājuma ņēmējs saņems kompensāciju no apdrošinātāja 60 EUR.

KASKO apdrošināšanas prēmija jeb cena ir atkarīga no daudziem faktoriem un katrs apdrošinātājs to īpatsvaru cenas veidošanā nosaka individuāli, tomēr galvenie faktori ir:
 • Transportlīdzekļa vecums un vērtība;
 • Transportlīdzekļa marka un modelis;
 • Autovadītāja stāžs un vecums;
 • Līzinga esamība;
 • Nobraukums gadā;
 • Kur transportlīdzeklis ir piereģistrēts;
 • Transportlīdzekļa izmantošanas veids;
 • Izvēlētā pašriska apmērs;
 • Polises darbības teritorija;
 • Izvēlētais apdrošināšanas segums;
 • Uzstādītās pretaizdzīšanas sistēmas transportlīdzeklī.

Standarta apdrošināšanas piedāvājumos, apdrošināšanas kompānijas piedāvā KASKO polises darbības teritoriju Baltijas valstis vai Latviju, bet pastāv iespēja arī paplašināt polises darbības teritoriju, iekļauju segumu Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kas ir 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina. Līdz kara darbības uzsākšanai Ukrainas teritorijā, vairums apdrošinātāju piedāvāja, par atsevišķu samaksu, iegādāties segumu NVS valstīs, tomēr pieaugot riskam, daļa apdrošinātāju to piedāvā nelabprāt vai ar paaugstinātu pašrisku.

Riski – rūpīgi pārlasi, vai apdrošinātāji piedāvātie riski atbilst Tavām vajadzībām pēc apdrošināšanas;
Transportlīdzekļa vērtība – apdrošinātājs var norādīt tirgus vērtību vai arī konkrētu summu. Ja tiek norādīta konkrēta summa, tad pievērs tam pastiprinātu uzmanību, jo par apdrošinājuma summu ir atbildīgs polises pircējs nevis apdrošinātājs.
Izņēmumi – pārlasi izņēmumu sadaļu, lai notiekot apdrošināšanas gadījumam nav nepatīkamu pārsteigumu;
Pašrisks – pašrisks ir viena no būtiskām cenu veidošanas pozīcijām, tādēļ salīdzinot piedāvājumus salīdzini arī pašriskus vai tie ir vienādi.
Vadītāja vecums – apdrošināšanas polisē tiek norādīts jaunākā vadītāja vecums, kas ietekmē polises cenu, tādēļ paturi prātā, ka gadījumā, ja pie stūres ļausi sēsties kādam jaunākam vadītājam par polisē norādīto, tad apdrošinātājs patur tiesībās atlīdzību samazināt vai pat atteikt apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā.
Teritorija – ja auto grasies izmantot ārpus Latvijas, tad lūdzu pievērs uzmanību teritorijai, kurā būs spēkā apdrošināšanas polise.
Servisa izvēle – ja vēlies remontēt auto sevis izvēlētā servisā, neaizmirsti par to apdrošinātājam pateikt pirms polises slēgšanas, lai tiktu ielikta attiecībā atzīme polisē, jo ja tas nebūs paveikts, tad remontu varēsi veikt apdrošinātāja piedāvātajos līgumservisos.
Lēmumu pieņemšana – pievērs uzmanību noteikumos, cik ātrā laikā apdrošinātājs pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu vai tāmes apstiprināšanu, jo tas ir laiks, kurš ietekmēs to cik ātri tavs auto tiks saremontēts.